Дентален център СИ-Дент работи с НЗОК

Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица.
Пакет първична и детска извънболнична дентална помощ

 

Вид дейности
Код
Обща договорена стойност
Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години
Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години
Стойност заплащана от пациента
до 18
над 18

Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист

101

8,24

6,44

6,44

1,80

1,80

Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист –за бременни

103

8,24

6,44

6,44

1,80

1,80

Обтурация с амалгама или химичен композит

301

29,45

29,45

25.45

не заплаща

4,00

Екстракция на временен зъб с анестезия

508

11,98

11,98

не

не заплаща

-

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

509

29,45

29,45

25.45

не заплаща

4,00

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

332

26,62

21,92

не

4,70

-

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
333 81,23 68,93 не 12,30 -

 

Здравноосигурените лица до 18 години не заплащат потребителска такса
Здравноосигурените лица до  18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:
Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като  до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб
Здравноосигурените лица над 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:
Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности
За бременни - допълнителен обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус

Powered by Web Agency